Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heel die jonge jaren werden doorleefd in het kader van het oude Amsterdam, dat Arthur van Schendel op zijn duimpje kent en waar hij zijn hart voor goed aan verpand heeft. Hij schreef mij nog dezer dagen in den laconieken stijl welke zijn brieven kenmerkt: „Als jongen goed bekend met Amsterdam en op het Y in bootjes veel gevaren." Toen hij in „Het Fregatschip Johanna-Maria,', vooral in het slothoofdstuk, en in „Jan Compagnie", de atmosfeer en den geest van het leven aan den Amstel opriep, voldeed hij daarmede aan een dwingende, lang onderdrukte behoefte des harten. Al den tijd, dat hij in zijn Italiaansche middeleeuwen opging, smeulde als vuur onder asch, die verbondenheid met Amsterdam. Het is zijn jeugd die nooit sterft, zoo volledig aan Amsterdam weggeschonken, welke hem drong om, na lang zwerven, toen hij het hoogste punt van zijn scheppensmacht bereikt had, naar die synthese van vijf eeuwen Holland terug te keeren. De biografische gegevens omtrent Arthur van Schendel zijn overigens schaarsch. Hij

3

Sluiten