Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb kennis genomen van veel wat er in den loop der jaren over dit ceuvre is neergeschreven. Wanneer -men de gewone journalistieke aankondigingen uitzondert, blijft er niet veel over: de commentaren, door Van Schendel in het leven geroepen, zijn niet in overeenstemming met den rijkdom, de diepte en de variatie van zijn werk. Men komt ten slotte bijna altijd weer terecht bij Albert Verwey, die als immer wanneer hij een zaak ter harte neemt, ook over 'Van Schendel eenige definitieve dingen vaststelde. Hen die, opgewekt door deze losse opmerkingen, wat meer over enkele boeken van Van Schendel willen ervaren, verwijs ik daarom naar zijn meesterlijke studie over „Een Zwerver Verliefd" in „Proza" IQ, blz. 37 e.v. en naar de substantieele voorrede van „De Berg van Droomen" (uitgave J. M. Meulenhoff, Amsterdam).

Schaerbeek, Juni 1934.

Sluiten