is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote figuren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Van al deze nieuwe levensbeschrijvingen en bronnenontledingen over Franciscus (wij gaan zeer belangrijke1), maar ook veel gebeuzel en zoet gelureluur voorbij), wijkt een reeks onderzoekingen en christelijke verbeeldingen van Maurice Beaufreton: „NouveUes recherches sur les sources de la vie de saint Francois", ganschehjk af.

Masseron noemt hem een eminent Franciscus-kenner. Maurice Beaufreton beoordeelt het „Speculum Perfectionis", de „Legende der Drie Genooten, Actus, Legenda Antiqua", de „Legenden" van Thomas da Celano, de „Legende" van Bonaventura en de Katholieke hervorming der twaalfde en dertiende eeuw. Beaufreton nam de wapenen van den grooten Franciscus-kenner en Bollandist, Pater Van Ortroy, over.

Beaufreton staat rechts Sabatier links !

Vooral Paul Sabatier krijgt ruwe klappers ! Onze

achtenswaardige theoloog Prof. BZ. van Bakel komt zoo juist in het „Meuw Theologisch Tijdschrift" vertellen, dat het zoo geroemde werk van Sabatier „wetenschappelijk verouderd is" en ook de voortreffelijke

Franciscus-kenner Pater van den Borne „ontdekt" fundamenteele fouten in Sabatier's Franciscus-biographie. En Mandonnet volgt en bestrijdt hem tegelijk.

Ach, jammert Masseron, die zelf een gewiekt

verstand bezit, er zijn en blijven zekere onoplosbare kwesties in de bronnen, waarover geen twee Franciscus-bestudeerders het geheel met elkander eens kun-

l) Zooals „Saint Francois d'Assise", van Nicolas Ségur, „Le Petit Pauvre au pays d'Assise", van Edouard Schnoider, „La Légende de Saint Francois", van Georges Lafenestre. Wijl deze boeken in hoofdzaak literair de figuur volgen of omscheppen naar eigen phantasie, doch bronnenstudie en historische twistvraagstukken onaangeroerd laten.