is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan beide kanten van de drempel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet wat haar antwoord zal zijn. Emile heeft haar haar vroegere vroolijkheid terug gegeven, bij hem voelt zij zich thuis, terwijl hij eigenlijk toch altijd maar een vreemde voor haar gebleven is. In den Belg kan zij den sterken man, den bokser, den man van daden bewonderen, terwijl hij voor haar niets mee dan een twijfelaar is, iemand wiens mannelijkheid te zwak voor haar natuur is. Zelfs Agnes zou niet in staat zijn haar aan hun leven te binden.

De vrede komt en als de menschheid bevrijd herademt, de klokken luiden en in de kerken dankgebeden worden uitgesproken, weent hij. Peter is alleen met zijn dochtertje en 's avonds, als het donker wordt, mag hij haar sprookjes vertellen van reuzen en betooverde menschen, die in dieren veranderd zijn. Hij heeft een voorliefde voor vertellingen, waarin menschen in dierengedaante voorkomen. Men wenscht zelf veranderd te worden in zoo'n dier, dat niet denken kan, dat alleen maar slaapt en vreet. De mensch denkt te veel en om in het bezit te komen van het vreten, dat hij noodig heeft, moet hij te veel moeite doen. 's Nachts ligt hij wakker, denkt aan Nelly, die met Emile weer naar haar land terug is en die daar vandaag of morgen misschien een moord zal doen. Als zij dit doet, hoopt hij dat Emile haar slachtoffer zal zijn. Hij denkt ook aan zichzelf, aan het leven, aan de gebeurtenissen, die zich in