Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

417b. De werf van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie te Amsterdam. Op den achtergrond het pakhuis, dat de Compagnie in 1660 bouwde op het eiland Oostenburg.

D. 130x 140. Gem. op een anker rechts: L. Bakhuiz en links gedateerd: 1696. Waarschijnlijk geschilderd voor de Compagnie. Hing in het begin der 19e eeuw in het Ministerie van Koloniën te 's-Gravenhage en werd in 1842

- geplaatst in het Mauritshuis. Cat. No. 8. Bruikleen van het Kon. Kabinet

van Schilderijen (Mauritshuis) te 's-Gravenhage, 1932.

BAKHUYSEN (Ludolf) en HELST (Barth. v. d.). Zie no s 1146, 1147 en 1148.

BAKHUYSEN DE JONGE (Ludolf), geb. Amsterdam 1717, gest. Rotterdam 1782, kleinzoon van den zeeschilder. Ging als vrijwilliger bij de ruiterij in Staatschen dienst en maakte in 1743 een veldtocht in Duitschland mede. Leerling van Quinkhard.

418b. Portret van den Schilder zelf} toegeschreven. Pap. op E. 21 x 15. Herkomst als No. 417a.

BAKHUIJZEN (Julius Jacobus van de Sande), geb. 's Gravenhage 1835, gest. aldaar 1925. Leerling van zijn vader Hendricus v. d. Sande Bakhuijzen. E. 422a. Landschap. Boerenwoning, met plaggen gedekt, uitkomend tegen donker geboomte. Daarbij eenige figuurtjes. Naar den voorgrond wandelen een man en een meisje.

M. 24 x 32, gem. onder rechts: J. v. d. S. Bakhuyzen. Legaat J. B. A. M.. Westerwoudt, Haarlem 1908.

BAKKER KORFF (Alexander Hugo), geb. 's-Gravenhage 1824, gest. Leiden 1882, waar hij sedert 1856 woonde. Leerling van Cornelis Kruseman.

423. Onder de Palmen; twee oude dames in een rijk vertrek in bewonderende aanschouwing van een hooge palmplant.

M. 17,5 x 14, gem. rechts bij een stoel: A. H. Bakker Korff 1880. Gek. tentoonstelling 's-Gravenhage, 1881.

423a. Twee oude dames zijn bij de theetafel ijverig aan 't naaien. (Schets).

M. 24 x 20. Blijkens aanteekening aan de achterzijde, aangekocht uit de nalatenschap van den schilder in 1882. Legaat J. B. Westerwoudt, 1907.

BALEN I. (Hendrick van), geb. Antwerpen 1575, gest, aldaar 1632. Leerling van Adam van Noort.

424. Hulde van Bacchus aan Diana; in een landschap.

E. 39,5 x 52. Kabinet van Heteren, ■ 1809.

BALTEN ook BALTHASAR (Pieter) of Pieter de Coster of Custodis.

Komt 1540 voor in het St. Lucasgild te Antwerpen, gest. vermoedelijk aldaar omstreeks 1598. Navolger van Pieter Bruegel den Oude. B.—E.

Sluiten