Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1336. Portret van een aanzienlijk

[Ook wel toegeschreven aan Cornelis Ketel, zie blz. 151]. E. 42 X 33, links bovenaan: _ en aan de andere zijde: AE. A 38. Verz. P. M. Kesler omstreeks 1800. Gek. te Vreeswijk, 1897.

1336a. Prins Willem I van Oranje (1533—1584). WaarscJnjnlijk: geschilderd in 1578.

E. 48 X 35. Een dergelijk, wellicht iets later portret in het Mauritshuis te 's-Gravenhage; een tweede in de verz. Schloss Rohoncz. Verz. J. H. Gosschalk, 's-Gravenhage. Aangekocht in 1933 met een bijdrage van de commissie voor de Willem de Zwijger-herdenking.

KEY (Willem), geb. Breda omstreeks 1520, gest. Antwerpen 1568. Werkte omstreeks 1540 met Frans Floris als leerling bij Lambert Lombard te Luik en kwam in 1542 in het Antwerpsche gilde, waarvan hij in 1552 hoofdman werd.

1337a. Ferdinand Alvarez de Toledo, hertog van Alva (1507—1582).

w<uiri>cmjmijK eene copie naar het ongineele portret in het bezit van den hertog van Alva te Madrid.

E. 49 x 38 met opschrift: „Ferdinand Duc d'Alva", links staat N°. 20. Op de achterzijde het gekroonde naamcijfer van den Stadhouder Willem III en dus waarschijnhjk uit het Loo. Uit het Nat. Museum, 's-Gravenhage 1808.

KEYSER (Thomas de), geb. Amsterdam 1596 of 1597, gest. aldaar 1667. Zoon van den architect en beeldhouwer Hendrick de Keyser.

1339. Anatomische Les van Dr. Sebastiaen Egbertsz. 1619. De

dokter (1563—1621) demonstreert op een geraamte, dat in het midden van de toehoorders is geplaatst. Beelden tot aan de knieën. De toehoorders zijn: Sebald J. van Uyttenhof, Dirck Koolvelt, Lambert Jacobs, Gerrit Indies en Tan de Wees

D. 135 X 186. In bruikleen van Amsterdam, 1885.

1340. Corporaalschap van kapitein Allart Cloeck en luitenant

i~ucas jacobsz. Kotgans, 1632; 16 figuren. De kapitein met den Vaandrig en enkele anderen vormen een groep op een verhevenheid in het midden der scMlderij. Rechts en links, meer naar den achtergrond en op een lager plan, staan de overige schutters. Figuren ten voeten uit. Buiten den kapitein en den luitenant zijn nog afgebeeld: Claes Cloeck Nanningsz., Jan Vogelensang; Gerrit Pietersz. Schagen; Michiel Colijn; Hans Walsohaerfc; Jan Kuysten; Adolf Fortenbeeck; Aris Hendrick Hallewat; Hendrick Colijn; Hademan. vanLaer; Dirck Pietersz.

Man.

°p ciaenf ia. Spe

J I 1

Sluiten