is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. C. HOOGEWERFF.

DEZE schrijver werd 3 Juni 1857 te Rotterdam geboren. Hij verloor op zijn tiende jaar zijn vader en was daardoor genoodzaakt zoo spoedig mogelijk, althans gedeeltelijk, in zijn onderhoud te voorzien.

Zijn onderwijs genoot hij op de openbare school voor U.L.O. te Delfshaven, later op de Nutsschool voor U. L. O. te Rotterdam, het stedelijk gymnasium te Doetinchem en de Gemeentelijke Normaalschool tot opleiding van onderwijzers te Rotterdam. Na 1875 vormde hij zich door eigen studie.

Hij was van 1873 tot 1 Januari 1881 werkzaam bij het bijzonder M.U.L.O. te Rotterdam. Met ingang van 1 Januari 1881 werd hij benoemd tot leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde aan het Gymnasium en de H. B. S. 5 j. c. te Amersfoort. 1 Juli 1903 volgde de benoeming tot Directeur der Gemeentelijke H B. S. met 5 j. c te Hilversum, welk ambt hij tot 1 September 1926 bekleedde.

De auteur Hoogewerff debuteerde op negentienjarigen leeftijd met een kerstboekje: „Het Kerstfeest op den Vuurtoren". Als „honorarium" ontving hij 200 exemplaren van zijn boekje, die bij uitdeelde onder de leerlingen van zijn Zondagsschool. In dien tijd volgden nog een paar kleine werkjes bij Höveker te Amsterdam. In 1883 begon hij boeken te schrijven voor jongelieden. In 1892 gaf hij bij C. C. Callenbach te Nijkerk uit: „Petrus Dathenus", een tragedie in vijf bedrijven. Dit drama werd te Antwerpen, bekroond met nog een ander stuk, als antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door de Vlaamsche Academie voor Kunsten en Wetenschappen. Hier te lande trok het weinig de aandacht.