Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veur joaren het doar 'n ölle börg stoan. Derk wait persies, woar dat e stoan het. As Derk aan de gaang is mit pommels en raait snieden, din zit 't doar juust vol dikke stainen.

Dij öl börg, doar het din 'n roofridder op woond; dij muik 't haile meer onvaaileg. Hai was zo gemain nog nait, mor hai haar 'n hail min wief. Vraauwlu binnen assmis nog minder as manlu, mor dij Taitjemui was din wel 'n hail dikke minne.

Aal 't laand was al van heur, mor doar was ze nog nait mit tevree. En dou heur man dood gong, wör 't nog veul minder; mit heur knechten swaalkte ze voak op 't meer om; ze was aaltied op roof oet.

Vlak veur Taitjehörn is 't meer slim vloot. Doar ruiken voak proamen en schepen vaast. 't Was doar 'n oetgezöchte stee, om te plundern.

Ook konden ze doarvandoan over 't haile meer hinkieken. Taitje en heur handlangers schoamden zok naarns meer veur; as 't zo te pas kwam, din vermoordden ze 't aarme volk op de schepen. As ze dij in 't meer zakken luiten, kraaide der gain hin öf hoan meer noa;

Nee, mor 't zol heur der noa vergoan. Dou heur tied komen was, kon ain dij zoveul kwoad bedreven haar, nait rusten. En as 't nou stormweer is bie nacht, din spoukt ze doar nog aaltied; ze het 't zo benaauwd; ze röpt aaldeur om hulp. Ze gilpt en ze giert.

Almoes het ter nait te veul van zegd in zien Schildlaidje:

Mor pas op veur Taitjehörn,

Want doar spoukt 't op 't ölle Schild!

In de nacht bie haarde störm

Heur es hou 't öl mins din gilt!

Taitjemui het ook ale schuld nait. Nait wied van 't Schild staait 'n lutje hoeske. 's Nachts heuren ze der aaltied wat. Zo gong 't ter op 'n nacht ook weer vrezelk om weg.

Sluiten