Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vorige tot uitgangspunt neem, en bij den aanvang constateer: dat de consequente toepassing, der bolsjewistische beginselen het arme Sowjet-Rusland, al wordt het door het staatkundig egoïsme van andere staten nog zooveel mogelijk -op de been gehouden, in een ware debacle heeft gestort.

Mag ik het wóórd geven aan enkele mannen, die overal te goeder naam en faam bekend staan; mannen uit de meest verschillende kringen en van allerlei nationaliteit?

De Russische hoogleer aar M. Markof f, schrijver van het pas verschenen werk „De landbouw-crisis in Rusland", *) heeft bij een lezing die hij hield in Parijs, een officieel nietRussisch document voorgelezen, waarvoor hq volkomen instond, en dat een tastbaar bewijs leverde voor den catastrophalen toestand der boeren in Sowjet-Rusland. De schrijver heeft Stravropol, armavir (Noord-Kaukasië) en Jekaterinodar bezocht. Hij resumeert zijn indrukken aldus: „Vanaf den herfst van 1932 is de levensmiddelentoestand van het gansche gebied catastrophaal. De bevolking vermindert door wegvoeringen en talrijke sterfgevallen ten gevolge van den honger. De dorpen zijn ontvolkt. Politiek zijn de Kozakken „geliquideerd". Gevallen van kannibalisme zyn talrijk. In Temichbek is de bevolking gedaald van 15000 tot 7000 zielen. De dorpen Kamennobradskaïa, Lagovskaya en Sredné-legorlytkaya zijn geheel ontvolkt. In sommige plaatsen sterven 20 a 30 personen per dag. Men ziet geheel verlaten huizen. De moestuinen, zelfs van bewoonde huizen, zijn niet bebouwd. Men ziet bijna geen katten en honden, ze zijn alle opgegeten. Men heeft geen brood, geen koren op de markten. Deze eetwaren zijn zeldzaam geworden, zelfs in de „Torgsin"-(staatswinkels). Men bespeurt bij de bevolking geen haat, maar een gevoel van diepen nood. Men kan veilig het land doorreizen. Alle geest van verzet is uitgebluscht. Het aantal sterfgevallen zal tegen den herfst nog wel toenemen. Niemand komt de bevolking

') Zie zijn Famine in U.S.S.R, uitgegeven door het Russian commercial Institute in Parijs.

Sluiten