Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapswinkels haalt, kan hij onmogelijk leven. Hij is dus op de markt aangewezen.

Men onderscheidt in Sovjet-Rusland drie soorten van prijzen: Staatsprijzen, marktprijzen en goudstandaardprijzen der Torgsins. B.v. het brood, dat de arbeider op zijn broodkaart krijgt, kost 20 kopeken per KG. (Staatsprijs). Op de markt berekent men voor hetzelfde brood 4 roebel per K.G. (marktprijs). En in de Torgsinwinkels (voor de vreemdelingen) waar men alleen tegen goud, zilver en buitenlandsche valuta koopen kan, kost 1 KG. brood 4 kopeken (goudstandaardprijs). 1 KG. suiker: Staatsprijs: 2.50 roebel; marktprijs: 4.40 roebel, goudstandaardprijs: 050 roebel per K.G.

De Torgsins hebben vele Duitschers voor den hongerdood bewaard Wanneer men ons uit Duitschland R.M. 5.— zond, dan kochten wij daarvoor in de Torgsin 5 K.G. suiker. Op de markt verkochten wij de 5 KG. suiker voor 200 roebel en voor 200 roebel kon men op de markt weer 80 K.G. aardappelen koopen. Zoo leven mijn ouders thans nog in 't Noorden.

De Russen brengen hun oud zilver en goud: zooals lepels, schalen, ringen en crucifixen, zoo ook zilveren theestellen in de Torgsin en koopen levensmiddelen daarvoor. Men kan ook direct koopen tegen valuta. Ook iets tegenstrijdigs in den Sovjet-Staat....

In 't jaar 1929 schoot men ieder dood die buitenlandsche valuta bezat. Twee jaar later in 1931 verbande men ieder bij wien men buitenlandsche valuta vermoedde. Vier maanden zoogenaamde „solotaja metla" (gouden bezem) werd doorgevoerd Men veegde het goud in 't land bij elkaar. Van mijn tante nam men ook de gouden ringen en armbanden af en bovendien moest zij een stuk onderteekenen, dat zij ze vrijwillig aan den Staat afstond Wie zijn goud niet afgeven wilde, of ook niets daarvan bezat, werd met zijn gezicht naar den wand op een voetbankje gezet en moest zoo lang staan, tot hij van moeheid en zwakte zijn bewustzijn verloor. Door begieten met koud water werd hij weer bijgebracht en dan weer ondervraagd

Sluiten