Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOT EN WEDERWAARDIGHEDEN VAN EEN DUITSCHEN BOER IN HET GEPREZEN SOVJET-PARADIJS

Ik ben een onderdaan van het Duitsche rijk, doch ben den . .sten .. in Zuid-Rusland geboren, alwaar ik ook mijn jeugd doorbracht.

Daar ik reeds als kind zeer veel voor den landbouw voelde, koos ik het beroep van landbouwer en heb tot 1927 op pachtlanderijon in verschillende streken van Rusland geleefd. Door ijver en oppassendheid gelukte het mij,

in 1927 te een eigen landbouwbedrijf,

bestaande uit huis, erf en andere daartoe behoorende gebouwen, benevens 16 dessatinen (ongeveer 64 morgen) land, door koop te verkrijgen.

Door te hertrouwen (ik was weduwnaar) breidde dit bedrijf zich tot het dubbele uit, want mijn vrouw bezat een even groote boerderij. Bij elkaar genomen, hadden we nu, naar de verhoudingen aldaar, een heel goed ingericht bedrijf, dat we met onze kinderen, zonder vreemde arbeidskrachten, beheerden. Zoo hadden we een tamelijk goed bestaan en we hoopten daar ook onzen ouden dag zonder zorgen door te kunnen brengen; dat laatste des te meer, daar ons eigendom geheel vrij van schulden was. Maar het liep anders.

Den ..sten kwamen twee mannen van

de „Gepeoe", met nog twee communistische partij genooten bij mij, deden huiszoeking, waarbij ze alles, kasten, kisten, commodes en verder alle hoeken, evenals den zolder en den kelder doorzochten.

Mjjn pas, benevens andere documenten namen zij mee, ik werd gearresteerd en naar de

Sluiten