Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen de stethoscoop zelve heeft eenige veranderingen ondergaan. Het lange zware stuk hout heeft plaats gemaakt voor een licht hol buisje, voorzien van een breede plaat om het oor op te leggen en een verwijd mondstuk aan het andere einde, en dit instrument is weer vervangen door de z.g. slangstethoscoop, een soort van klankbodem waaraan 2 caoutchouc slangetjes verbonden zijn. Deze laatste is zóó buitengewoon handig en neemt, in den zak meegenomen, zóó weinig plaats in, dat er wel bijna geen geneesheeren meer zullen zijn die er geen gebruik van maken. Daardoor wordt tegenwoordig ook maar weinig de z.g. directe auscultatie meer toegepast, een methode, die ± 40 jaar geleden nog in zwang was en waarbij de geneesheer zijn oor direct op de borstkas van den patiënt legde, na deze met een dun doekje bedekt te hebben. Wanneer wij aan het ziekbed van een jonge en schoone patiënte verschijnen, beschouwt deze den arts gewoonlijk als een asexueel en hooger wezen, welks aandacht alleen maar geconcentreerd is op het „ziektegeval", en een dergelijke „innige" positie zal dus in de meeste gevallen wel geen kwaad kunnen. Maar het is toch maar beter en veiliger het voorbeeld van Laënnec te volgen en een beetje op een afstand te blijven. De booze listen en kwinkslagen van Satan zijn vele.

* *

Sedert de dagen dat het talent van Laënnec bovengenoemde geheel nieuwe methode van onderzoek wist te scheppen, is de medische wetenschap al weer met groote schreden vooruitgegaan. Moderne me-

Sluiten