Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het een en ander over „liefde" heeft te vertellen gehad, maar later in zijn „Gedanken und Einfalle" tot de volgende ontboezeming kwam: „Ik heb een vredelievende aard. Mijn wenschen zijn: een bescheiden hutje met een stroodak, maar een goed bed, goed eten, versche melk en boter, voor het raam bloemen, voor de deur een paar mooie boomen; en wanneer de lieve Heer mij dan heelemaal gelukkig wil maken, laat hij mij de vreugde beleven dat aan deze boomen ongeveer 6 a 7 van mijn vijanden worden opgehangen. Met een geroerd hart zal ik hun vóór hun dood al het kwaad vergeven dat ze mij in hun leven hebben aangedaan: Ja, men moet zijn vijanden vergeven, maar niet eerder dan dat ze opgehangen worden". Maar om weer op dat hart terug te komen: de reden waarom deze schaduw op het portret mij op het oogenblik minder interesseert is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit, dat ik het reeds vroeger op een betere en veel fraaiere wijze heb kunnen waarnemen. Wat ik hier voor mij heb is slechts een momentopname en deze zegt mij niet veel. Maar op een fluoresceerend scherm van barium platin cyanuur, dat vóór de persoon gehouden werd die met Röntgenstralen werd doorlicht, heb ik het voor mijn oogen zien werken. Ik heb toen den juisten vorm er van kunnen waarnemen zoowel van het geheel als vari zijn diverse holten. Dit z.g. „orthodiagram" heeft de vermoedens bevestigd die ik na een eerste onderzoek met percussiehamer en stethoskoop had gekregen. Ik heb de vergrooting, de uitzetting van het hart kunnen constateeren en den toestand, waarin de wand van de aorta zich bevond.

3

Sluiten