is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor geloofs- en zedeleer in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen mogen. Het stelt echter aan ons ook al de plichten en eischen van Christus' Evangelie, die wij in liefde en trouw moeten vervullen. Onafgebroken moet de mensch blijven strijden. Hij is geroepen tot heiligheid, maar hij is nog niet heilig. Jezus spreekt van volmaakt zijn. zooals de hemelsche Vader volmaakt is,1) en van volharding tot het einde toe.2) Maar wie in Christus is. dus zich aan Hem houdt, die mist nooit zijn kracht, zijn genade; voor hem is er geen oordeel.3) Hij zal ongetwijfeld voortdurend met vrees en beving voor zijn zaligheid arbeiden, maar tegelijk weten, dat God in hem het willen en het volbrengen werkt.4) Hij zal nooit rusten en zeggen, dat hij het reeds bekomen heeft en volmaakt is, maar immer voortjagen naar het doel, waartoe God hem roept.6) Maar juist dit doende, heeft hij de vaste zekerheid, dat niets tegen hem op kan, omdat God vóór hem is, en dat dus geen macht ter wereld hem scheiden kan van de liefde Gods in Christus Jezus onzen Heer.6)

') Mt 5:48. *) Mt 24:13. ') Rom. 8:1. *) Ffl. 2:12. 13. ') Ffl. 3:12—lf. *) Rom. 8:31—39.