is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN EN ARTIKELEN.

Van der Aa, Biographisch Woordenboek.

N. Bailey, English Dictionary, London, 1770.

Dr. H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek", Kampen, 1906. ^•Th. Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft, München, 1869.

Th. Benson, Vocabularium Anglo-Saxonicum, Oxford, 1701.

Biographisch "Woordenboek v. Protest, godgeleerden.

Mr. Ph. van Blom, Dr. J. H. Halbertsma, Apeldoorn, 1879.

Dr. R. C. Boer, Oergermaansch Handboek, Haarlem, 1918.

Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, Amsterdam, 1873.

J. Bosworth, An anglo-saxon dictionary, London, 1837. f Fritz Braun, Brief e von R. Rask an J. H. Halbertsma, Jena, 1927.

J. T. Brockett, A glossary of North country words, Newcastle, 1925.

Dr. H. J. F. W. Brugmans, Psychologische methoden en begrippen, Haarlem, 1922.

Christelijke Encyclopedie, Klampen, 1925.

J. R. Clark Hall, A concise Anglo-Saxon Dictionary8, Cambridge, 1916.

B. Delbriick, Einleitung in das Studium der Indogermanischen

Sprachen6, Leipzig, 1929. Mr. P. A. Diepenhorst, Groen van Prinsterer, Kampen, 1932. W. Dijkstra, Friesch Woordenboek, Leeuwarden, 1900. L. Ettmüller, Lexicon anglosaxicum, London, 1851. S. Feist, Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache, Halle,

1909.

Franck-Van Wijk, Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal3, 's Gravenhage, 1929.