is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men de ontwikkeling van Nederland tot veel intenser handelsen industriestaat dan vroeger.

Ter vergelijking volgen hier de getallen voor Engeland, Duitschland en Nederland*■) i

Importation.

Royaume uni Empire allemand Pays Bas

| MillionsdelivressterJ. | Millions de marks Millions de florins

1875 373.9 3.527.7 688.1 1913 768.7 10.769.7 3.917.9 1929 1.221.6 13.4346 2.782.2

Exportation.

1876 281.6 2.491.8 636.1 1913 6348 10.0949 3.083.0 1929 | 839.3 13.482.2 2.047.7

Eenige aanwijzingen omtrent de toenemende productie vindt men in de geregelde publicaties der economische afdeeling van den Volkenbond, waarvan het volgende is ontleend ■):

Indices of industrial production in various countries. 1925 = 100. 1926 = 100

Country 1926 1927 1928 I 1929 America:

Canada 117 125 138 164

United States 104 102 107 113 Europe:

France 117 102 118 130

Germany 96 120 120 122

Poland 98 122 138 138

Sweden 103 108 104 127

Switzerland 96 112 117 m

United Kingdom — 107 106 112

U. S. S. R. (o) 141 172 208 240

(o) Year ending September 30th. October 1928 to Augustus 1929.

Beter dan veel woorden maken de sbovenstaande getallen den economischen ontwikkelingsgang in de laatste decennia duidelijk.

') Uit Annuaire statistique 1929, p. 362.

f) League of nations, Economie and financial section. Memorandum on production and trade, 1923 to 1928/'29, p. 36.