Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VERKEERSBOEKJE

1936

VOOR DE LEDEN DER VEREENIGINGEN VOOR

VEILIG VERKEER

ONDER REDACTIE VAN C. J. VAN WIJNGAARDEN VAN REES

AAN DE OPVOEDING VAN ALLE NEDERLANDERS TOT VERSTANDIGE GOEDE WEGGEBRUIKERS KAN NIET GENOEG AANDACHT WORDEN BESTEED.

UITGAVE VAN HET VERBOND VAN VEREENIGINGEN VOOR VEILIG VERKEER - CENTRAAL BUREAU TE UTRECHT

3

Sluiten