Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat gij niet wilt, dat U geschiedt, Doe dat ook aan een ander niet

De vierde groep van ongevallen is natuurlijk niet afdoende te bestrijden. Wel altijd zal de mogelijkheid blijven bestaan, dat een auto op een glad, slecht wegdek slipt en voetgangers aanrijdt. En mocht men ook deze mogelijkheid wegnemen door beter wegdek, dan zullen nog schuw wordende paarden blijven bestaan. Dus deze groep is niet geheel weg te ruimen.

Voor de derde groep zou de politie misschien meer kunnen doen door onbruikbare voertuigen aan het verkeer te onttrekken.

Betere resultaten zijn te bereiken ten opzichte van de eerste en de tweede groep. Hier komt een betere „verkeerdiscipine" te pas. Een Amerikaan deelde de chauffeurs, die auto-ongevallen krijgen, in drie soorten in: de gebrekkige chauffeurs, de onwetende chauffeurs en de egoïsten. De gebrekkige kan uitgeschakeld worden door de verkeersexamens, de onwetende kan voorgelicht en de egoïst kan opgevoed worden.

Wil veilig verkeer worden bereikt, dan zal gestreefd moeten worden naar verbetering van de verkeersdicpline en van de verkeersroutine van alle weggebruikers.

Voor de Vereenigingen voor Veilig Verkeer is een groote taak weggelegd. Het moet mogelijk zijn, dat het aantal verkeersongevallen in de toekomst zal verminderen.

Werkt allen daartoe mede!

13

Sluiten