Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FONGERS

= VEILIG!

VEILIG . . . door solide constructie!

VEILIG . . . door zorgvuldige fabricage! VEILIG . . . door doeltreffende uitrusting

RIJDT VEILIG . . RIJDT FONGERS

Neerland's Beste r ij wiel voor den laagsten prijs

f38.-

Assurantiekantoor C. v. d. Mei

GRONINGEN, Telef. 3946, Mr. S. v. Houtenlaan SLUIT ALLE ASSURANTIËN Zeer lage tarieven voor AUTO- en ONGEVALLEN-VERZEKERINGEN VRAAGT PREMIE-OFFERTE

\£aagt Uw wmkeliep

KlikEifl-TC:

en koffie

Sluiten