Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APELDOORN

Vereen, voor Veilig Verkeer Apeldoorn en Omstreken Minimum contributie ƒ 0.50 per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. W. Roosmale Nepveu,

Oud-Burgemeester

Voorzitter: P. H. F. Wierts Secretaris: Mr. S. G. de Jong, Paschlaan 28 Penningmeester: J. Helder

De drie verkeersexamens, die in 1935 werden afgenomen, hadden de volle belangstelling van de Apeldoornsche jeugd. Er namen 200 kinderen aan deel, van welke 164 slaagden. Aan deze werd diploma en insigne uitgereikt. De politie had zich voor deze examens veel moeite gegeven.

De Verkeersweek heeft een vlot verloop gehad. Groote doeken met pakkende veilig-verkeersopschriften hingen over den weg, reclame-platen waren in winkels opgehangen en veel propagandamateriaal — w.o. de Verkeerscourant — werd aan de weggebruikers uitgedeeld. Een groote propaganda-autotocht, voorafgegaan door de verkeerspolitie, had plaats. Een luidspreker maakte de weggebruikers attent op de regelen van den weg. De kinderen, die voor de jeugd verkeersexamens waren geslaagd, maakten tijdens de Verkeersweek een rondgang per rijwiel door de stad. De Verkeersweek werd besloten met een wandeltocht van jongens en meisjes, die in het bezit waren van het verkeersdiploma. Het muziekkorps ,,De Harmonie" verleende zijn medewerking.

Uittreksel uit de plaatselijke politie-verordeningen:

Op het kruispunt Hoofdstraat-Deventerstraat-Korenstraat is een automatisch verkeerssein. Rood-stoppen, groen-doorrijden.

Verboden is o.a. aan rijdende voertuigen of motorrijtuigen te hangen of zich er aan vast te houden of met meer dan twee wielrijders naast elkaar te rijden.

Sluiten