Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAARN

Vereeniging voor Veilig Verkeer Baarn en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

E e r e V o o r z i 11 c r: fhr. Dr. G. C. J. v. Reenen, Burgemeester Voorzitter! H. Wesselius Secretaris: N. H. Brands, Kerkstraat 11 Penningmeester: N. H. Brands

De Vereeniging voert thans een krachtige propaganda in verband met de opleiding van de jeugd voor de verkeersexamens. Teneinde de leden een beeld te geven van de groote verkeersgevaren, werd op 14 Juni de K.N.A.C. film vertoond. Tijdens de Verkeersweek werd een groote propaganda voor veilig verkeer gevoerd. De verkeerscourant werd in grooten getale aan het publiek uitgereikt. In de bioscoop werd het affiche met verkeersborden vertoond.

N. V. CLICHÉFABRIEK

„PHOTOGRAVURE"

OUDEGRACHT 27 - WATERSTRAAT 1 TELEFOON 12056 - UTRECHT

78

Sluiten