Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORDRECHT

Vereeniging voor Veilig Verkeer District Dordrecht Minimum contributie ƒ 1,— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester Voorzitter: F. A. de Court Onderwater

Secretaris: G. J. van Zeben, Hallincqlaan 34 Penningmeester: J. B. Visser

De opvoeding van de jeugd tot goede weggebruikers blijft de volle aandacht van de Vereeniging houden, Van de gemeenteschool no. 16 slaagden 42 kinderen voor het verkeersexamen; van de gemeenteschool no. 4 legden 36 leerlingen met goed gevolg dit examen af. Voor de schoolkinderen werd de A.N.W.B.-film gedraaid. In de omliggende gemeente Dubbeldam kon aan 18 kinderen het verkeersinsigne worden uitgereikt. Op de scholen werden 10.000 vloeiblaadjes met verkeersborden en verkeerswenkien verspreid.

Op de in April gehouden algemeene vergadering werd de K.N.A.C.-film: „Veiligheid voor alles" vertoond. Door den secretaris werd in Heineoord een lezing met lichtbeelden gehouden over „Verkeersveiligheid". Aan een propaganda-tocht werd met een propaganda-auto deelgenomen.

Ook de verkeersweek is wederom gehouden. In de couranten verscheen het geheele programma. Ook in de omliggende gemeenten werden aan de scholen circulaires verstrekt, teneinde in die week meer in het bijzonder op de verkeersgevaren te wijzen. In de stad waren overal reclame-biljetten aangebracht, terwijl op 5 plaatsen doeken met verkeersspreuken opgehangen waren en op 20 plaatsen waren aanwijzingen op het straatdoek geverfd; de politie deelde 7000 verkeerscouranten en 4000 vliegende blaadjes aan het publiek uit. In de bioscopen werden veilig-verkeerplaatjes vertoond. In het Oranje Park werd Woensdagavond de film „Juist, zoo is het goed" gedraaid, die door pl.m. 1200 personen met aandacht werd gevolgd.

81

Sluiten