Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEERLEN

Vereeniging voor Veilig Verkeer Heerlen en Omstr.

Minimum contributie ƒ 0.30 per jaar.

Bestuur:

Eere V oorzitter: M, F. G. v. Grunsven, Burgemeester. V oorzitter: Louis Hennen

Secretariss B. van der Werf, Molenberglaan 20 Penningmeester? B. van der Werf

De Verkeersweek van het Verbond had de zeer bijzondere aandacht van ons bestuur. Door overleg met de vereenigingen Kerkrade, Maastricht en Sittard stond geheel Zuid-Limburg van 11-—15 Juni in een Veilig-Verkeersactie.

In Heerlen hingen over de hoofdtoegangswegen straatdoeken met het woord „Verkeersweek". In de stad zelf en vooral op drukke verkeerspunten was de verkeersweek nog meer merkbaar. Afsluitingen langs de trottoirs (barrières) waren gemaakt; witte strepen (stopteekens of waarschuwingsteekens) op het wegdek aangebracht, vooral bij schooluitgangen. De vereeniging kreeg hiervoor vele dankbetuigingen van ouders. In leege winkelhuizen en op aanplakborden was reclame gemaakt, de groote magazijnen e.a. hadden op ons verzoek verkeersetalages ingericht. Door de „Limburgsche Koerier" en het „Limburgsch Dagblad" werden speciale verkeerscouranten uitgegeven. In de bioscopen werden vele malen de plaatjes „Wordt lid van de Vereeniging voor Veilig Verkeer" vertoond.

In overleg met den Inspecteur van het Onderwijs liet men de kinderen opstellen maken over het verkeer. Voor de beste opstellen waren prijzen beschikbaar gesteld.

Op het Emmaplein was een verkeerskiosk geplaatst, waar vlaggetjes, insignes enz. verkrijgbaar waren.

Het hoofd der plaatselijke politie had aan het politiepersoneel een dienstorder uitgezonden, waarin het personeel dringend verzocht werd tijdens de verkeersweek waarschuwend tegen het publiek op te treden. Door de padvinders werd de verkeerscourant van het Verbond aan de weggebruikers uitgedeeld. De politie-motorbrigade hield een strenge controle op auto's en motoren en des avonds vooral o.p de verlichting van rijwielen. Bij de gratis autocontróle in 4 autogarages was het dan ook zeer druk. Honderden automobilisten en motorrijders hebben hun wagens grondig laten keuren en zoo noodig laten repareeren. Het goedkeuringsbewijs (embleem) werd niet gemakkelijk verdiend. De L.T.M. en de gemeente-autobussen droegen het groote driehoekige embleem en waren voorzien van vlaggetjes. Wij kregen ruim 180 nieuwe leden.

86

Sluiten