Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKRADE

Vereeniging voor Veilig Verkeer Kerkrade en Omstr.

Minimum contributie ƒ 0.30 per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: G. H. A. Habets, Burgemeester Voorzitter: Dr. V. Winters Secretaris: L. Kleymans, Kloosteradestraat 1 Penningmeester: L. Kleymans

Een bestuursvergadering is gehouden met de hoofden van scholen om te geraken tot een systematisch verkeersonderwijs. Als gevolg van de besprekingen zijn later twee schoolhoofden gekozen om zitting in het bestuur te nemen. Tijdens de verkeersweek werd behalve de verkeerscourant van het Verbond ook verspreid een speciaal door de „Zuid Limburger" uitgegeven verkeerscourant, waarin verschillende artikelen voorkwamen van plaatselijke autoriteiten. Circulaires werden aan de scholen toegezonden, waarin was uiteengezet hetgeen door de leerkrachten meer in het bijzonder tijdens de verkeersweek voor veilig verkeer kon worden gedaan.

Plaatjes met een opwekking om lid te worden van de vereeniging werden in de bioscoop vertoond.

Motorrijtuigen werden door de politie aan een speciale keuring onderworpen. De niet goedgekeurde wagens werden op een lijst geplaatst en later werd onderzocht, of de gebreken waren hersteld. Deze keuring heeft zeer goede resultaten opgeleverd. In totaal werden 350 auto's en 50 rijwielen gekeurd. De goedgekeurde ontvingen een auto-embleem, waarop stond vermeld: „goedgekeurd — Juni 1935 —- verkeersweek".

Voor de uitgangen der scholen waren tijdelijk hekwerken geplaatst om te verhinderen, dat de kinderen direct op den rijweg zouden gaan loopen m.a.w. de kinderen werd geleerd voorzichtig te zijn bij het oversteken en zooals een der bekende platen van den A. N. W. B. aangeeft: „Niet ondoordacht uit school (of huis) de straat op te hollen".

Uittreksel van de plaatselijke politieverordeningen.

De in artikel 16, le lid, van het Motor- en Rijwielreglement voorgeschreven verlichting is niet noodig ten aanzien van stilstaande motorrijtuigen op meer dan twee wielen op de openbare wegen, gelegen binnen de bebouwde kommen der gemeente Kerkrade, voorzoover die wegen zijn voorzien van openbare verlichting, met uitzondering van de Zonstraat en de Wijngracht.

Sluiten