Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDELBURG (Nieuw St. Joostland, Arnemuiden, Serooskerke, St. Laurens, Koudekerke, Oost- en WestSoubrug)

Vereeniging voor Veilig Verkeer Middelburg en Omstreken Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: M. Fernhout, Burgemeester Voorzitter: Jhr. F. Beelaerts van Blakland Secretaris: R. A. Avink, Insp. v. politie 1ste klasse Penningmeester: J. Dronkers Jr.

De propaganda-avond, waar een demonstratie werd gegeven van de nieuwe verkeersteekens, was een succes, evenals de vertooning van de A.N.W.B.-film, die door ± 1500 kinderen werd bijgewoond en waar door den secretaris tal van aanwijzigingen werden gegeven het verkeer betreffende. Voorbereidende maatregelen zijn getroffen voor het verkeersexamen. Door den secretaris worden bijeenkomsten gehouden met het onderwijzend personeel om de noodige belangstelling voor het verkeersvraaagstuk te wekken.

Op verzoek van de vereeniging vervaardigt de ambachtsschool maquettes en modellen van verkeersborden, op normale grootte, een en ander ten dienst van het onderwijs.

Van 11—-15 Juni stond geheel Middelburg in het teeken van veilig verkeer. De verkeersweek had veler belangstelling. Een étalagewedstrijd werd uitgeschreven; die welke op de beste wijze de veilig-verkeersgedachte naar voren bracht, werd bekroond. Bij de fa. Vroom en Dreesmann waren drie verkeersmaquettes met verkeersfouten opgesteld. Bij een daarvoor gevormde commissie moesten de verkeersovertredingen worden kenbaar gemaakt.

Propaganda-materiaal werd ook in omliggende gemeenten onder de weggebruikers verspreid. De verkeersveiligheidsplaatjes werden in de bioscopen vertoond.

De Middelburgsche Courant verscheen met een extra bijvoegsel.

Een 4000 vloeiblaadjes met verkeersgedichtjes werden aan de schooljeugd uitgedeeld, terwijl de leerlingen der hoogste klassen een verkeerspuzzle kregen op te lossen; het resultaat was ± 1500 inzendingen. Naast de pers werd het leeuwenaandeel van den arbeid door de politie verricht. Het aantal waarschuwingen alleen op den eersten dag aan wielrijders gegeven bedroeg ± 1400; in het geheel meer dan 3000!

Sluiten