Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAANDAM (Zaanstreek)

Vereeniging voor Veilig Verkeer, Zaanstreek. Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Voorzitter: F. A. Caron Secretaris: F. A. J. Velt, Kramerstraat 9 Penningmeester: A. Boudier

Door een reorganisatie van het bestuur heeft de Vereeniging in 1935 nog niet veel kunnen doen. De vooruitzichten zijn echter gunstig en bedriegen de voorteekenen niet, dan zal in dit jaar een krachtige actie in de Zaanstreek voor Veilig Verkeer worden gevoerd. De beveiliging van de jeugd tegen de verkeersgevaren maakt reeds bij het bestuur een onderwerp van studie uit. De Vereeniging heeft al het verzoek gekregen van het Gemeentebestuur van Krommenie, van den Chr. Raad van jeugdorganisaties te Zaandam en Ons Huis te Wormerveer om verkeersonderricht aan de jeugd te willen geven. De noodige maatregelen worden getroffen.

ZUIDLAREN (Anloo, Gieten, Gasselte, Borger)

Vereeniging voor Veilig Verkeer Groep III Bestuur:

V oorzitter: Mr. G. W. J. Baron van der Feltz

Burgemeester

Secretaris: E. Derks, Brigadier Rijksveldwacht Penningmeester: L. Bos te Annen

Door de vereeniging is o.m. besloten om met het verkeersonderricht aan de jeugd te beginnen. Het onderwijzend personeel is hiervoor om de noodige hulp gevraagd, terwijl aan de Burgemeesters van de vijf omliggende gemeenten medewerking is verzocht.

Vooral in plattelandsgemeenten kan voor de verkeersveiligheid van de jeugd niet genoeg worden gedaan. De kennis van de verkeersregelen is ook daar van groote beteekenis.

107

Sluiten