Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te oefenen, aanvankelijk nagenoeg al zijn onderdrukkings- en vernietigingskracht tegen de arbeiders-orgamsaties richt.

Een volkomen vernietiging der socialistische beweging — vernietiging door het gevangen zetten of doden van alle actieve socialisten, die men in handen kan krijgen — is het eerste punt van het fascistisch program, dat in zijn geheel tot uitvoering komt, en het ziet er soms naar uit, dat het ook het enige programpunt is, welks toepassing ernstig genomen wordt. De andere groepen der bevolking laat men ongestoord in hun nastreven van materiële welvaart en overvloed. Men kan een enkele maal een bankier of industrieel hard aanpakken, zoals ook in het kapitalisme de individuele kapitalist, die de perken te buiten gaat, met den strafrechter in aanraking komt, maar de honderden en honderden bezitters, bankiers, fabrikanten, die zich zelf bevoordeeld en het volk uitgezogen hadden, worden ongemoeid gelaten, terwijl de honderden arbeidersleiders, die in dezelfde periode, zelfs als zij zichzelf bevoordeeld hadden — wat slechts met betrekkelijk weinigen het geval is — toch altijd in de eerste plaats lotsverbetering der kleine luiden (d.w.z. van de meerderheid van het volk) nagestreefd hadden, meedogenloos worden vervolgd. De hogere ambtenaren en militairen laat men, in meerderheid, ongemoeid, men moedigt de kleine burgerij en de boeren, de ambtenaren en de intellectuelen, aan bij hun streven, hun oude standspositie te handhaven, terwijl het toch vaststaat, dat het streven van al die groepen was, materiële voordelen te behalen ten koste van anderen, en individuele verbetering der materiële positie te verkrijgen ten koste van de groepsgenoten. Er behoeft waarlijk niet gewezen te worden op de nieuwe bonzenkaste met haar grof-materialistische uitspattingen (type Goering), om aan te tonen, dat de vijanden van het materialistische socialisme, als ze de macht veroverd hebben, niet vies zijn van wat ze in anderen zo misdadig vonden. Het feit is er nu eenmaal, dat grote delen van de heersende klasse instinctmatig met het fascisme sympathiseren, omdat ze er de beweging in zien, die het arbeidersmaterialisme en arbeiders-egoïsme zal vernietigen, om zo alle belemmeringen weg te nemen voor materialisme en egoïsme van de groepen, die toch al altijd het beste deel van alle aardse genietingen hadden.

Is dus het stelling nemen tegen het materialisme, zoals dat van fascistische zijde met zoveel nadruk geschiedt, alleen maar huiche-

Sluiten