Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor een mythe echter, die kunstmatig en vulgair is, behoeft men niet bevreesd te zijn. Ze is niet die onweerstaanbare oerkracht, die men ons wil suggereren. Hier zijn geen barbaren, geen Indianen, die uit de wildernis op ons aanstormen — hier speelt men Indiaantje en dan nog in de stijl van Karl May. *) Natuurlijk zegt dit nog niets omtrent de afloop van het werkelijk gevecht. Op welke wijze een macht gevormd wordt en waardoor ze bewogen wordt, is wel geen bijzaak, maar Spengler heeft gelijk: de soldaat, die Archimedes doodsloeg, was de sterkste, al was hij wellicht een dronken stommeling. De werkelijke tegenstand tegen het fascisme mag zich niet uitsluitend op de geest, het recht, de beschaving verlaten. Maar hier hebben we het over de geestelijke strijd tegen het fascisme. En daarin is heel veel gewonnen, als de angst voor de onweerstaanbaarheid van de fascistische mythe verdwenen is.

Doch die onweerstaanbaarheid blijkt maar al te zeer, ook op geestelijk gebied, zal men tegenwerpen. Of er nu al beredeneerd wordt, dat de mythe der fascisten kunstmatig en vulgair is, dat is alles een kwestie van terminologie. Noem het hoe ge wilt, maar het valt niet te ontkennen, dat millioenen onder de invloed van de > fascistische heilsverkondigingen komen. Maar, vragen wij, onder welke van de vele invloeden, die van het fascisme uitgaan?

;■ Als het fascisme streeft naar het doen domineren van het gemeen, schapsbelang boven het particulier winstbejag, is het dan iets ergs of iets onbegrijpelijks, dat deze „anti-kapitalistische Sehnsucht” weerklank vindt? Erg is dan alleen, dat de socialisten, waar zij regeerden of invloed op de regeringen hadden, niet zó zijn opgetreden, dat zij de indruk maakten, gemeenschapsbelang boven particulier winstbejag te stellen en de winstschrapers te durven aanpakken.

Zo is het ook normaal, als het fascisme zich verzet tegen een dictatuur van de hand-arbeiders, van het industrie-proletariaat, van het minst gecultiveerde deel der bevolking over de rest der bevolking. Voor zover de socialisten dit nog niet inzien, moeten ze het leren, eer het te laat is. Maar het fascisme als middenstandsbeweging is evenmin een pathologische beweging, als het fascisme als beweging gericht tegen de productie om de winst. En evenmin

x) Karl May, de schepper van Old Shatterhand en Winnetou, is de lievelingsauteur van Hitler.

Sluiten