Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultuur is. In het verbreken van bindingen is matiging ten zeerste! geboden, en ook hier gaat de enige juiste weg over hervormingen,! niet over revoluties.

Het fascisme speelt in deze dingen een bijzondere dubbelzinnige] en fatale rol. Het verkondigt luidkeels dat het de oude bindingen! van „God, Gezin, Gezag”, die door het bolsjewisme bedreigd] worden, wil handhaven en versterken. In werkelijkheid kent hetl geen andere God dan het Gezag, te wiens behoeve het Gezin! zonder aarzelen vernietigd wordt. En dit Gezag zélf, is geen bin- ■ ding, maar een dwangtoestand. Het fascisme vernietigt dus del traditionele bindingen, maar alleen om ons te bewijzen dat er nog j veel ergere bindingen dan die van traditie, eerbied, druk, mogelijk zijn, nl. die van dwang en terreur. Er zijn echter ook zogenaamde; vrijheden mogelijk, die uit niets anders dan dwang en terreur! bestaan, bijv. de „vrije moraal” in de eerste periode van de Russische revolutie.

Naar mijn mening groeien wij inderdaad van de oude bindingen! af, doch die groei is alleen gezond, voorzover ze vergezeld gaat van een groei van het Gezag der cultuur. De mensen kunnen ] alleen zonder de traditionele God en zonder het traditionele Gezinl leven, voorzover ze voldoende cultuur hebben, om nieuwe bin-1 dingen met geloof, leven, natuur, maatschappij en mensen! aan te gaan, en dat compromis van vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel tot stand te brengen, dat wij „matiging” noemen,!

Als de élite dit blijkt te beseffen, zélf verantwoordelijkheids-1 gevoel heeft, voldoende om te erkennen dat ze leiding moet geven! — wat niet betekent dat ze haar vrijheid om te blijven vragen en« te blijven zoeken naar dingen die kaders en massa’s niet begrijpen! en onzinnig vinden, zou moeten opgeven — dan zal er weer maat-sj schappelijke leiding zijn. Leiding, inplaats van de tegenwoordige! toestand, waarbij de maatschappelijke leiding door beroepspoli-1 tici zonder cultuur, en vaak zelfs zonder kennis, wordt gegeven — door heden die geen leidersnatuur, maar een makelaarsnatuur hebben, die zich richten naar de vermeende verlangens van de grote massa hunner klanten, inplaats naar wat cultureel van. waarde is. Leiderschap ook, inplaats van het commando en de dwang van de kazemestaat der fascisten, met z’n onderofficiers- f geesten op de leidersplaatsen en z’n geëxalteerde plebejische pro-^ feten op de allerhoogste plaats.

H

Sluiten