Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk eens het mes diep in de wonde te zetten en tot inderdaad krachtige maatregelen over te gaan.

Al dat leed wat ons volk heeft getroffen, al die pijn die ieder Nederlander tot diep in zijn hart voelt om wat het vaderland overkwam — het heeft aangewakkerd de liefde voor land en volk in ieder vaderlandsch hart. Maar niet mag dat zijn een liefde die zit en treurt — maar een liefde die werkt en handelt.

Mogen alle oprechte vaderlanders, opzij zettend wat verdeelt, met kracht en onderling vertrouwen gaan samenwerken, alle kansen benuttend; opdat uit de barre weeën van dezen tijd toch ook nog een groot goed moge worden geboren voor heel ons Nederlandsche volk: een gezonde maatschappij van rechtvaardigheid en liefde.

BIJ DEN EERSTEN DRUK

In vroegere polemieken tusschen katholieken en socialisten trof men van katholieke zijde zeer dikwijls een bemerking van ongeveer den volgenden inhoud: „Al die goede dingen, die de socialisten zeggen en willen, heeft het Katholicisme ook; die zaken heeft het Socialisme aan de Katholieke waarheid ontleend — dus daarom behoeft men geen socialist te worden, temeer daar het Socialisme deze waarheden leert met allerlei dwalingen vermengd." Maar het merkwaardige was toch wel, dat de socialisten met die waarheden een halve wereld achter zich aan kregen en ervoor wisten te begeesteren, en ook vele katholieken tot zich trokken. Hoe kwam dat dan toch ?

Dezelfde geschiedenis herhaalt zich nu wederom. In polemieken met het Fascisme of Nationaal Socialisme hoort men van Katholieke zijde wederom een soortgelijke opmerking: „Wat het Fascisme of Nationaal Socialisme zegt over het nationale, het nationaal eigene, over standen,

Sluiten