Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

F

1—J en geestig man is soms een man, die vergeten wil, hoe eenzaam en bedroefd hij is. Als anderen lachen om zijn woorden, denkt hij, dat hijzelf vroolijk is en lacht. En in dit zelfbedrog kan men het heel ver brengen. Doch 's nachts en soms ook over dag stroomt het verleden met schrijnend geweld de leêge, eenzame ziel binnen en vult haar met een helle pijn.

Modeste Moussorgsky was de vroolijkste en beminnelijkste man van heel Petersburg. En zelfs zijn broêr Filaret was trotsch op hem. Hij kleedde zich met dandy-achtige zorg, — een officier van een plaatje. — Doch een plaatje laat maar twee dimensies zien en niet de derde, waar het hart klopt, noch de vierde, waar de ziel naar de oneindigheid hunkert, van de eeuwigheid droomt.

Velen zagen alleen het plaatje.

En hij speelde piano. Hij speelde brillant. Hij speelde met bravour.

In de salons van bevriende families kwamen de jonge meisjes om hem heen staan en vleiden, dat hij spelen

Sluiten