Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om wier wil ik nu misschien zooveel zal moeten verduren."

24 Januari gaat de première van „Boris Godounow", muzikaal volksdrama van Modeste Petrowitsch Moussorgsky, vrij bewerkt naar Puschkin en Karamsin.

Moussorgsky is zoo nerveus, dat hij voor de voorstelling ruzie zoekt met zijn besten vriend, Wladimir Stassow, en het ras weêr bijlegt.

Het werk heeft een geweldig succes.

De critiek is koel.

De studeerende jeugd zingt zijn muziek op straten, pleinen en bruggen.

Cui blijkt kleiner dan ooit en maakt van zijn critiek

een ,,vuil stukkie" vol venijnig gevit.

Eenige malen wordt de „Boris" met steeds groeiend

succes opgevoerd en verdwijnt dan ineens van het too-

neel.

Waarom?

Wat de Czaar wil, weet niemand, maar wat de Czaar wil, geschiedt.

Sluiten