Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plakken bleef achter een flesch cognac. Als hij bij ons of andere bekenden te gast was, dronk hij bijna nooit iets, maar later in den avond voelde hij zich onweerstaanbaar naar het restaurant ,,Malyj Jarosslawez" getrokken."

Toen Graaf Golenitschew-Kutusow terug kwam van zijn vacantie, was hij verliefd. En toen hij met Kerstmis weer een paar dagen uit logeeren ging, kwam hij verloofd terug.

..Een jongeling", aldus Modeste aan den laatste der getrouwen, Wladimir Stassow, ,,is op dwaalwegen geraakt, door allerhand lusten en verlangens bestookt. Het is niemand minder dan de Heer Arsenius Golenitschew-Kutusow, de graaf, en de verleiding, waarvoor hij bezweken is, vertoont zich in de volgende gedaante: het is hem ingevallen, te trouwen! En dat is bij hem geen grap. Hij gaat trouwen volgens alle regelen der kunst. Hij trekt dus die gebieden binnen, waaruit geen terugkeer mogelijk is. Mijn Hemel! Daar loop je dag in dag uit in den tredmolen van het ambtenarenbestaan en draaft achter iedere kleine gedachte aan, die zich in de verte aan den een of anderen horizon vertoont (en hoe blij ben je, als je haar gevangen hebt!) en de heeren, die dien ambtenaarstredmolen niet kennen, trouwen er frisch en ferm op los,

Sluiten