Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIX

T

X erug in Petersburg, vol nieuwe plannen en nieuwen moed, neemt Moussorgsky het besluit, waarover hij jaar en dag heeft nagedacht. Hij neemt ontslag uit den staatsdienst en wordt. . . musicus.

Hij voltooit, — voor zoover hij ooit iets voltooide, — zijn „Chowanschtschina".

Den zomer van het jaar 1880 brengt hij door in het landhuis van zijn reisgenoote te Oranjeboom, een villa-wijk van Petersburg.

Vier jaar vroeger, in 1876, had hij ook in buitenlucht en vrijheid aan zijn Chowanschtschina gewerkt. Toen logeerde hij op het „buitengoedje" der Naumows. Een brief uit dien tijd:

„Lieve, dierbare Ludmilla Iwanowna, zoo ben ik dan „overgeplant". De boomen klimmen op tot de vensters en fluisteren me met hun blaren- en takkenstemmetjes allerlei heel zachtjes in het oor. Geve God, dat het gelukken mag, in gezelschap dezer lieve en vreedzame, ofschoon soms wat luidruchtige vrienden dat te bereiken, waarnaar mijn zinnen staan, namelijk die dingen te voleinden, — waarvan alleen en enkel

Sluiten