Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETER PEINE.

Ingesloten tussen hoge, sterke oevermuren, vloeit midden door de oude- Hanze-stad- Bremen de Weser. En aan de kant waar de oude stad ligt, loopt langs die oevermuur een brede weg, die sinds onheuglijke tijden „de Schlachte, heet. Daar verheffen zich overoude, zwart berookte pakhuisgevels in de lucht, en daartussen staan de ouderwetse huizen, waar in de tijd van onze overgrootvaders de Bremer kooplui in woonden: huizen van katrollen voorzien, en met vier boven elkaar liggende zolders. De brede weg wordt door voerlui ook als bergplaats voor wagens gebruikt. Dag en nacht staan daar de vrachtwagens bij dozijnen in lange rijen. Alles wat in de vijf werelddelen maar te vinden is aan koloniale waren en kramerijen ligt in de pakhuizen aan de Schlachte opgestapeld, en de gehele dag door worden goederen aangebracht of weggehaald. En op de Weser liggen stoomboten en bokschepen en kustvaarders en boten van allerlei soort. Daar ankeren de brede, plompe bokschepen met hun dekken van gegolfd blik, de sleepboten, de Nederlandse en Helgolander schepen, die vis naar de stad brengen en zorgen voor het goederenverkeer naar de plaatsen aan de benedenWeser. En tussen al die rommel van wagens en mensen spelen de kinderen, en beleven er elk uur allerlei nieuwe en wonderbare dingen\Wie aan de Schlachte opgegroeid is, die kent alle schepen, die weet waarheen ze varen, en waarmee ze geladen zijn; die kent ook alle voerlui, en weet om te gaan met takels en paknaalden. Ja, vroeger was t daar nog mooier dan tegenwoordig. Toen zag je weinig stoomboten op de Weser, en veel meer zeilschepen. En die waren voor ons, jongens, veel interessanter! Hoe dikwijls en hoe gaarne liepen we voor den een of anderen „kaptein” naar de stad om een kluwen bindgaren of wat tabak! En wat een heerlijkheid, als we dan tot beloning op het schip mochten komen! Dan kropen we bij elkaar in de kleine kajuit en maakten ons allerlei scheepsuitdrukkingen eigen, en we oefenden ons in het leggen van „scheeps-

Sluiten