Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

modder en met de wielen weer gelijkvloers worden gebracht.

Wij trachten de Uiver met behulp van de omstanders achteruit te duwen, maar de machine staat muurvast. Er kan slechts een beperkt aantal mensen om het landingsgestel staan; ik vraag om schoppen en touwen; die spoedig gebracht worden. Dan wordt de grond achter de wielen eerst wat weggeschept; een paar planken in de geul gelegd; vervolgens lange touwen aan het landingsgestel bevestigd en dan staat heel Albury aan de touwen om onze kist achteruit uit de zachte aarde te trekken.

Men is enthousiast en blij, dat men ons kan helpen. Het is een lust om te zien, hoe iedereen welgemoed tot aan de enkels door de modder baggert, zonder zich om natte voeten te bekommeren. Als plotseling met een flinke knal een der touwen breekt, zodat een dertigtal Alburezen languit op het natte gras ligt, stijgt de vreugde ten top, en onder grote hilariteit krabbelt men overeind en wordt het touw opnieuw vastgemaakt.

Ten slotte gelukt het de Uiver op een plaats te brengen, waar de grond iets steviger is. Ik wil nu probeeren op eigen kracht rond te draaien en naar de overkant van het terrein te rollen: dit geeft tevens gelegenheid om te proberen, hoe sterk de machine door de drassige bodem wordt afgeremd. Het resultaat van deze proef stemt ons niet bepaald optimistisch. Verschillende malen loopt de kist vast en moet er weer meegeduwd en getrokken worden. Als de machine ten slotte in de hoek van het veld, in start-richting staat, zijn er al weer een paar uur verlopen. Zo komen we er nooit af.

Ik besluit alles, wat niet direct noodzakelijk is om te vliegen, uit te laden, om het gewicht van het toestel zo licht mogelijk te maken. De post, de bagage, verschillende uitrusting-stukken en een groot deel der reserve-delen moeten er uit. Zelfs de kussens van de stoelen, het reservewater en het proviand. Heel Albury helpt mee.

Het spijt me, dat we onze passagiers niet naar Melboume kunnen medenemen, maar veiligheid gaat boven alles. Ook van Brugge en Prins moeten achterblijven. Ten eerste om het gewicht van onze machine zo laag mogelijk te houden en ten tweede om zorg te

Sluiten