Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hm! Maar de andere redenen dan, die ik je noemde, Smit.

Smit keek vóór zich; toen naar zijn woning daar ginds. „Ik kan er niet uit, Burgemeester,” barstte hij eindelijk uit, „ik kan niet. Ik laat mijn huis en erf, waar ik geboren werd, waar mijn vader reeds werkte, dat ik later door eigen handen in bezit kreeg, waar mijn moeder stierf, waar mijn kinderen geboren werden, waar ik mijn leven woonde, waaraan ik juist een nieuwe deel met stal wilde bouwen —■ niet los, zolang ’t niet-. •. moet*. • •

„Moet ’t dan niet, Smit?”

„Hoor eens, mijnheer de Burgemeester, verlaat u het dorp? ’

„Iedereen verlaat het. Ik niet, zolang er geen vijand is; omdat het mijn plicht is zolang mogelijk daar te blijven. Ik kan daar nog van grote dienst zijn, door berichten op te zenden, enz. Maar later....”

„Misschien,” zeide Smit geheimzinnig, „misschien kan ik ook van dienst zijn.”

Burgemeester was te beleefd om dit beweren tegen te spreken of om te zeggen dat hij het niet begreep. Hij moest echter aan Smit nog iets anders meedelen, iets wat deze waarschijnlijk minder aangenaam zou vinden. „De commandant van het Fort heeft mij gezegd, Smit, dat gij niet altijd vrij zult kunnen gaan waar je wilt. Ge zult niet altijd doorgelaten worden, het zij naar de Vechtkant, hetzij naar Loosdrecht.”

„In ’s Hemelsnaam!” zeide Smit, berustend.

„En dan, hm! ge zult misschien last van hem krijgen; misschien dat.. • • dat-... de commandant ’t beter vindt, dat ge daar op ’t Eendennest niet zijt; in deze tijden is hij hier de baas, Smit, en hm! - • • • Hoe minder mensen de vijand ontmoet, voor hij de Vecht bereikt, hoe beter, zegt hij.”

Smit begreep die woorden. Het bloed steeg naar zijn wangen. „Dat zegt hij! Zegt mijnheer de Burgemeester dat ook?

„Smit, de commandant zegt het en die is de man die je morgen uit je huis kan laten zetten. Ik heb niets te zeggen. Neen, Smit, ik geloof dat je een eerlijk man zijt, maar je moet ’t ook den commandant niet te euvel duiden. Hebben de boeren ginds niet getracht

Sluiten