Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En loopen dat die roover dei, de beenen van zijn lijf,

Zoo snel dat ’t onbeschrijflijk is, hoe snel ook dat ik schrijf!

Hier stoppe ik. Dichtte een ander nu ne voois1) op boerke Naas; t is waar, ’t en was geen leeuwenhert, maar toch, ’t en was niet dwaas!

Guido Gezelle.

Uit: Dichtwerken. Amsterdam, L. J. Veen’s Uitg. Mij. N.V.

*) Zangwijs. Fr. voix.

PUNTDICHT.

Lastert domheid u of haat, Denk, wie wespen gonzen laat, Doen ze nog het minste kwaad.

J. P. Heye.

Sluiten