Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delingen even wreed behandelt, als gij ons behandeld hebt.

Toen dronk de Cycloop, en het beviel hem zeer, en hij zeide: „geef mij nog wat te drinken, en noem mij uw naam, vreemdeling, en dan zal ik u een geschenk geven, zoals een gastheer betaamt. Want in waarheid, dit is een zeldzaam vocht. Wij hebben ook wijnstokken, maar zij leveren geen wijn op als deze, die werkelijk zo is, als de góden hem in de hemel drinken.

Toen gaf Ulysses hem opnieuw de beker en hij dronk. Driemaal gaf hij hem die, en driemaal dronk hij, niet wetende wat het was, en hoe het op zijn brein zou werken.

Toen zeide Ulysses tot hem: „Gij hebt naar mijn naam gevraagd, Cycloop. Welnu, mijn naam is Niemand. En nu gij mijn naam kent, moet gij mij uw geschenk geven.

En hij zeide: „mijn geschenk zal zijn, dat ik u het laatst van al uw mannen zal opeten.

En terwijl hij dit zeide viel hij dronken achterover in slaap. Toen beval Ulysses zijn makkers goede moed te hebben, want de tijd was nu gekomen, waarop ze bevrijd zouden worden. En zij hielden de staak van olijvenhout in het vuur, tot die, hoewel hij groen was, bijna in vlam zou komen, en zij duwden hem in het oog van het monster; want hij had slechts één oog, en dat wel midden in zijn hoofd, en de wenkbrauw er onder. Ulysses duwde tegen de staak, en stootte hem er in met inspanning van al zijn krachten. En het brandende hout siste in het oog, even als het gloeiend rode ijzer in het water sist, wanneer een man bezig is staal voor een zwaard te harden.

Toen sprong de reus op, en rukte de staak weg, en schreeuwde luid, zodat alle Cyclopen, die op de helling van de berg woonden, hem hoorden, en bij zijn hol kwamen, en hem vroegen: „wat deert u Polyphemus, waarom maakt gij zulk een opschudding in de vreedzame nacht; terwijl gij de slaap verjaagt? Berooft iemand u van uw schapen, of zoekt hij u te doden door list of geweld?”

En de reus antwoordde: „Niemand doodt mij door list.

En zij zeiden: „maar als niemand u kwaad doet, kunnen wij u

Sluiten