Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet helpen. Wie kan de ziekte ontkomen, die vader Zeus ons zendt? Bidt Poseidon, onzen vader, om hulp.”

Daarop gingen zij weg; en Ulysses was verheugd in zijn hart over de goede uitslag zijner list, toen hij zeide dat hij Niemand heette.

Maar de Cycloop rolde de grote steen weg van de opening van het hol, en ging in het midden zitten, met de handen uitgestrekt, om te voelen of soms de mannen in het hol wilden beproeven er uit te komen tussen de schapen.

Ulysses dacht er lang over na, hoe hij en zijn makkers het best konden ontsnappen. Eindelijk bedacht hij een geschikte manier, en zeer dankte hij Zeus, dat de reus deze ene maal, met de andere schapen, ook de rammen in het hol had gedreven. Want, dewijl deze groot en sterk waren, bond hij ze, telkens drie, aaneen met wilgentwijgen, waarvan de reus zijn bed maakte, terwijl zijn makkers zich vasthielden aan de buiken der dieren. Eerst nam hij één ram, aan wiens buik een man zich vastklemde, en vervolgens zette hij twee rammen er naast, aan iedere kant één. Zo deed hij met de zes mannen, want er waren er nog slechts zes over van de twaalf, die het gewaagd hadden met hem het schip te verlaten. En één ram was er, zeer groot, veel breder dan alle andere, en onder dezen ging Ulysses hangen, en greep met beide handen zijn vacht stevig vast. Zo wachtten zij de morgen af. En toen de morgen kwam, ijlden de rammen voort om op de weide te komen; maar de reus zat bij de opening, en betastte ieders rug, terwijl hij voorbijging, maar dacht er niet aan te voelen wat er onder was. Het laatste van allen kwam de grote ram. En de Cycloop herkende hem, toen hij voorbijging en zeide:

„Hoe komt dat? Gij, die de leider der kudde zijt, zijt niet gewoon zo achteraan te komen. Altijd waart gij de eerste om des morgens naar de weide en het water te lopen, en de eerste om binnen de omheining terug te keren, als de avond viel; en nu zijt ge de laatste van allen. Misschien zijt gij ongerust over het oog van uw meester, dat een ellendeling, hij heet Niemand, onbruikbaar heeft gemaakt, na mij eerst met wijn te hebben bedwelmd. Ik geloof, hij is nog

Sluiten