Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jij steun op niemand nie, kleurklasie,

Net op jou takkie en jou tong:

Verkleur maar more net soos gister;

En as jy oud wordt, bly nog jong!

C. Louis Leipoldt.

Uit: Oom Gert vertel en andere Gedigte.

J. H. de Bussy, Pretoria, Amsterdam.

Holt. Afrik. Uitgevers-Mij. v/h J. Duseau & Co. Kaapstad.

KLEENGEDICHTJE.

’t Begijnhofklokske luidt, ach, lieflijk is t om hooren hoe ’t neerstig belt en bidt:

„Kom-bin, kom-bin, kom-bin!”

Guido Gf.tfj.ij:.

Sluiten