Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per la tondilo. Kiam ni vizitis la urbon, ni vidis belajn pentrajojn. La juna servistino anstataüos la maljunan, kiu estas mm tro maljuna por labori.

Vertaal in Esperanto:

De burgemeester van onze stad gaat ’s zomers gedurende drie weken naar het buitenland. De maatstok, welke ik u gegeven heb, heb ik niet meer gezien. De geneesheer zeide mij, dat mijn vader zeer ernstig ziek was (estas) en dat hij geen twee dagen meer zou leven (vivos). Het kamermeisje zal om 2 uur het middageten op de tafel zetten. De keukenmeid kookt het eten op het fornuis in de keuken. Het gewicht van deze koe is 500 pond. De schilder, die (kiu) het landhuis van mijn oom wil schilderen, kwam gisteravond met den laatsten trein. De broeder van den schilder is een bekwaam beeldhouwer. De kat sprong op de tafel en at van het eten, dat de meid daar plaatste. Morgen zullen wij met ons zessen uit de stad gaan. Wij zullen om 7 uur ontbijten en na het ontbijt naar mijn familie buiten gaan en daar den geheelen dag blijven. Indien het weer niet goed zou zijn, zouden wij ook gedurende den nacht kunnen blijven. Ik hoop dat het weer (of weder) goed blijft.

NEGENDE LES.

Trappen van vergelijking.

Men kan personen, voorwerpen, enz. met elkaar vergelijken en dan kan men hebben:

le. dat de personen enz. aan elkaar gelijk zijn. Men noemt dit de vergelijking van gelijkheid of stellende trap en drukt dit in Esperanto uit door de woorden tiel ... kiel = (even) zoo . . . als, bijv.: 'Li estas tiet granda kiel mi = Hij is even groot als ik.

Verder kan men de volgende vergelijkingen nog hebben: Zulk een groot huis als dit is, heb ik nog nooit gezien = Tian grandan domon, kia estas tiu ci, mi ankoraü neniam vidis. Drink zooveel water als gij wilt = Trinku tiom da akvo, kiom vi volas.

2e. dat een persoon enz. een eigenschap in meerdere of mindere mate bezit dan een ander.

Men noemt dit de vergelijking van ongelijkheid of de vergrootende trap, welke wordt gevormd door de woorden pli . . . ol = meer

Sluiten