Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LA FLUGKAMPO.

Pasintan semajnon mi vizitis kun mia patro la flugkampon de nia urbo.

Tio estis tie interesa spektaklo. Multaj aeroplanoj surterigis aü supreniris.

Precipe la flugmasinoj de la Rega Aertrafik-Kompanio estas belegaj.

Ni rigardis ankaü la internon de remizo por aeroplanoj, en kiu ni estis kondukataj de la gvidisto, kiu klarigis al ni la funkciadon de la diversaj aparateroj.

La piloto (aviadisto) bezonas ne nur siajn brakojn, sed ankaü siajn krurojn por direkti la aviadilon.

En la direktejo oni vidas la instrumentan tabulon, sur kiu trovigas ciaj butonoj, saltiloj kaj montriloj.

La direktisto devas atenti la altecan direktilon, la altecmontrilon, la rapidecmontrilon kaj precipe li devas ne forgesi la kontroladon, cu lia kvanto da benzino estas sufica por atingi la sekvantan surterigejon.

Krom la aviadisto plej ofte kunflugas ankaü radiotelegrafisto kaj mehanikisto.

En la kajuto trovigas aro da tre komfortaj foteloj por la pasageroj, kiuj tute ne estas genataj de la bruego de la motoroj.

La flugmasino, kiu estas pli peza ol la aero, svebas sur siaj flugiloj kaj estas antaüenmovata de la helico.

Oni distingas monoplanojn kaj biplanojn.

Aerostatoj kaj aersipoj (zepelinoj) estas malpli pezaj ol la aero. Ui havas spacon, kiu estas plenigita per hidrogeno aü heliumo.

En la lastaj jaroj oni penegas atingi per tia balono la stratosferon.

Cion ci la gvidisto rakontis al ni kaj ni tre gojis, ke ni lernis iom pri la eksterordinare interesa aeronaütiko.

ZEVENTIENDE LES.

Korelativoj op ies.

Korelativoj op ies geven een bezit te kennen, les = iemands, bijv.:

Ies capelo falis en la akvon = Iemands hoed viel in het water.

Sluiten