Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht der Voorvoegsels.

Voorvoegsel Geplaatst voor Beteekenis Voorbeeld

bo zelfst.nw. huwelijksver-

wantschap bofllo

dis werkwoord verspreiding disdom

ek werkwoord begin van de

handeling ekdormi

eks zelfst.nw. voormalig,

gewezen eksrego

fi werkwoord innerlijk fiparoli

zelfst.nw. ongunstig fiviro

ge zelfst.nw. vereeniging van

2 geslachten geavoj

mal alle woordsoorten tegenstelling malbela

mis werkwoord verkeerd, onjuist misuzi

pra zelfst.nw. oeroud, veraf prakuzo

re werkwoord opnieuw, terug resendi

Overzicht der Achtervoegsels.

Achtervoegsel Geplaatst achter Beteekenis Voorbeeld

a£ werkwoord uiterlijk parolaci

zelfst.nw. ongunstig viraêo

ad werkwoord langdurige ridadi

zelfst.nw. handeling brosado

a} alle woordsoorten voorwerp pentrajo, belajo

an zelfst.nw. aanhanger

bewoner urbano, Kristano

ar zelfst.nw. verzameling homaro

£j zelfst.nw. liefkoozing

(mannelijk) Pecjo

ebl werkwoord mogelijk legebla

ec alle woordsoorten eigenschap,

toestand beleco, patreco

eg alle woordsoorten enorme vergrooting bonega, pluvegi

ej alle woordsoorten plaats voor lemejo, soldatejo

em werkwoord neiging tot ridema

end werkwoord verplichting pagenda

er zelfst.nw. kleinste onderdeel akvero

estr zelfst.nw. hoofd van urbestro

Sluiten