Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. ZWAVEL (S = 32).

1. Is zwavelwaterstof lichter of zwaarder dan lucht?

2. Bewijs, dat de formule van zwavelwaterstof is H2S.

3. Hoe maakt men zwavelwaterstof, hoe vangt men dit gas op en hoe droogt men het? Geef ook een schetstekening.

4. Hoe werkt zwavelwaterstof op: a. zwaveldioxyde, b. natronloog, c. een oplossing van loodnitraat, d. salpeterzuur, e. ferrosulfaat, ƒ. ferrisulfaat?

5. Beschrijf door middel van vergelijkingen de inwerking van verdund zwavelzuur op: a. ijzer, b. natriumcarbonaat; en van sterk zwavelzuur op: a. koperkrullen, b. houtskool, c. keukenzout, d. zwavel.

6. Hoe werkt zwaveldioxyde op: a. kaliloog, b. een mengsel van stikstofoxyde, waterdamp en lucht, c. een oplossing van zwavelwaterstof ?

7. Hoe kan men de aanwezigheid van een sulfaat in een oplossing aantonen en hoe kan men langs scheikundige weg het gehalte van verdund zwavelzuur bepalen?

8. Als men zwavel aan de lucht of in zuurstof verbrandt, wat geschiedt er dan? Hoe kan men dit product verder oxyderen (geen technische bizonderheden) ? Uit 1 liter van het eerst ontstane oxyde en y2 liter zuurstof ontstaat dan 1 liter van de damp van het tweede oxyde (de drie gassen worden ondersteld onder gelijke omstandigheden van temperatuur en druk te verkeeren).

Wat volgt hieruit: a. omtrent het aantal atomen per molecule zuurstof, b. omtrent de moleculairformule van het tweede oxyde? Hoe werkt het eerste oxyde op kaliloog en hoe het tweede ?

9. Men leidt door natronloog zolang zwaveldioxyde tot het niet meer wordt opgenomen. Vervolgens brengt men bij de oplossing eenzelfde hoeveelheid natronloog en wat zwavelpoeder. Men kookt de massa op, filtreert en brengt ten slotte in het filtraat verdund zoutzuur. Wat zal men achtereenvolgens zien gebeuren en waaraan is het waargenomene toe te schrijven?

Sluiten