Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook met de reactiewet van Le Chatelier af de evenwichtsvoorwaarden voor:

o. NH4C1 + Q Cal^NHg + HC1, b. N2 + 3H2 r: 2NH3 + Q Cal.

33. Beredeneer in welke richting het evenwicht:

N2 + 02 ^ 2 NO — Q Cal

zal verschuiven a. bij verhoging van de druk, terwijl de temperatuur constant blijft, b. bij verhoging van de temperatuur, terwijl de druk constant blijft.

34. Verandert in het algemeen de dampdichtheid van een gas met de temperatuur? Wanneer verandert zij?

9. FOSFOR (P = 31).

1. Hoe worden witte (gele) en rode fosfor verkregen uit fosforiet ? Vergelijk de chemische en fysische eigenschappen van deze stoffen en beschrijf proeven om te bewijzen, dat beide vormen zijn van hetzelfde element.

2. Geef een tabellarisch overzicht van de bereiding en de eigenschappen van de fosforzuren en hun zouten.

3. Hoe bereidt men superfosfaat en wat is zijn maximaal gehalte aan P20B?

4. Wat is het hoofdbestanddeel van hetgeen achterblijft, als men beenderen aan de lucht zolang verhit, tot alle organische bestanddelen verbrand zijn? Wat gebeurt er, als men de bedoelde stof a. met verschillende hoeveelheden zwavelzuur laat werken; b. met zand en kool vermengt en dit mengsel sterk verhit; c. overgiet met zoutzuur?

6. Men heeft de beschikking over: keukenzout, bruinsteen, zwavelzuur, zand, cokes en calciumfosfaat. Hoe zou men met behulp van deze stoffen fosfortrichloride kunnen bereiden en hoe fosforpentachloride ?

7. Geef in structuurformules de inwerking van fosfortrichloride en van fosforpentachloride op water.

8. Hoeveel gram jodium heeft men nodig om met fosfor 1 liter joodwaterstof te maken? In welke vorm neemt men bij deze proef de fosfor bij voorkeur?

Sluiten