Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing van potas en stelt haar enige tijd aan de lucht bloot. Welke reacties hebben er plaats?

9. Hoe kunnen ferrosulfaat en ferrichloride worden bereid?

10. Hoe kan basisch ferrisulfaat uit ferrosulfaat ontstaan?

11. Wat neemt men waar, wanneer men a. zwavelwaterstof leidt door een oplossing van ferrisulfaat, b. een oplossing van kaliumsulfocyanaat bij een oplossing van ferrichloride voegt, c. het neerslag, verkregen uit een oplossing van ferrosulfaat en natronloog, vochtig aan de lucht laat liggen, d. salpeterzuur doet bij een oplossing, die overmaat ferrosulfaat en tevens zwavelzuur bevat? Geef de vergelijkingen.

12. Hoe kan men uit ferrisulfaat, ferrichloride, hieruit ferrosulfide, hieruit ferrochloride, hieruit ferrihydroxyde, hieruit ferrioxyde, hieruit ijzer, hieruit ferrosulfaat, hieruit ferroferricyanide maken?

13. Hoe kan men een oplossing maken van ferrisulfaat als men de beschikking heeft over natriumsulfiet, zand, zuurstof, water, ijzer, salpeter en fijn verdeeld platina (als katalysator) ?

14. Als men bij een oplossing van ferrosulfaat voegt een oplossing van chloorkalk, die nog calciumoxyde bevat, ziet men een bruin neerslag ontstaan. Verklaar dit.

15. Men vermengt zeer verdunde oplossingen van equivalente hoeveelheden ferrichloride en kaliumsulfocyanaat (rhodaankalium) met elkaar en voegt bij de zo verkregen oplossing meer van één der oorspronkelijke stoffen. Verklaar wat men waarneemt.

16. Wat neemt men waar, als men zwavelwaterstof leidt door een oplossing van ferrosulfaat en daarna natriumhydroxyde toevoegt? Waaraan is het waargenomene toe te schrijven?

17. Hoe kan men een oplossing van ferrichloride in een oplossing van ferrochloride en hoe in een oplossing van ferrisulfaat omzetten?

18. Wat ontstaat bij verhitting van basisch ferrisulfaat?

19. Hoe kan men ferrisulfaat reduceren tot ferrosulfaat en hoe kan men onderzoeken of de reductie volkomen heeft plaats gehad?

Sluiten