Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Hoe bewijst men, dat sublimaat de formule HgCl2 heeft?

3. Een mengsel van hydrargyri- (mercuri-) sulfaat en keukenzout wordt verhit in een retort, die met een afgekoelde ontvanger is verbonden. In een dergelijk toestel wordt ook verhit een mengsel van ammoniumsulfaat en keukenzout. Waarom zijn beide reacties aflopende werkingen? Hoe kan men aantonen, welke de stoffen zijn, die zich in de ontvangers afzetten?

4. Bij een oplossing van sublimaat voegt men: a. kaliloog, b. een overmaat van kaliumjodide-oplossing, c. overmaat van stannochloride-oplossing. Wat neemt men in elk van deze gevallen waar en aan welke reacties is het waargenomene toe te schrijven?

5. Hoe kan men uit kwik maken mercurisulfaat, hoe hieruit sublimaat, hoe hieruit kwikoxyde en hoe hieruit weer kwik?

6. Hoe werkt kwik op verdund salpeterzuur?

7. Hoe kan men ammoniumamalgaam bereiden?

24. KOPER (Cu = 63.5).

1. Beschrijf twee verschillende methoden om uit kopersulfaat koper te maken.

2. Hoe toont men geringe hoeveelheden koper (cupri)ionen aan?

3. Waarom geeft koper met zuren geen waterstof-ontwikkeling?

4. Hoe zal men uitgaande van zuiver koper achtereenvolgens kunnen maken: cuprisulfaat, hieruit cuprinitraat, hieruit cupricarbonaat, hieruit cuprichloride, hieruit cuprioxyde en hieruit weer koper?

5. Welke is de vergelijking voor de werking van een oplossing van een cuprizout op een oplossing van geel bloedloogzout en wat ziet men hierbij gebeuren?

6. Gegeven zijn: koper, pyriet, zuurstof, water, keukenzout, en fijn verdeeld platina (als katalysator). Wat moet men achtereenvolgens doen om ten slotte te krijgen een oplossing van koperchloride (cuprichloride) ? Dezelfde stof mag, zo nodig, meer dan eenmaal worden gebruikt.

Sluiten