Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. Hoe kan men uit benzol benzylchloride krijgen en omgekeerd?

17. Hoe kan men uit methaan aethylacetaat en hoe uit benzoëzuur fenol krijgen?

18. De formule van de butanen is C4H10; tot welke reeks van verbindingen behoren zij? Welke isomeren bestaan ervan? Hoe kunnen de butylalkoholen en de boterzuren ervan worden afgeleid? Wat weet ge van de bereiding van butaan?

19. Geef de structuurformule van isopropylisobutyraat.

20. Hoe werkt verdund zoutzuur en hoe kalkwater op aethylacetaat?

21. Te bereiden aethyleen uit propionzuur; boterzuur uit propylalkohol en omgekeerd; benzol uit benzaldehyde; propionzuur uit aethylchloride.

22. Hoe krijgt men uit zetmeel druivensuiker, hieruit aethylalkohol, hieruit azijnzuur en hieruit aceton?

23. Welke isomeren kent ge van aethylacetaat? Hoe werkt natronloog op deze isomeren?

24. Wat is een vet? Uit welke stoffen wordt zeep gemaakt en hoe werken zij op elkaar in? Waarom is het onvoordelig met hard water te wassen?

25. Men vermengt aethylalkohol met azijnzuur. Nadat de reactie practisch is geëindigd, voegt men water toe. Wat heeft dit ten gevolge?

26. Hoe kan men in een alkaan één atoom waterstof vervangen door a. hydroxyl, b. carboxyl?

27. Geef de vergelijkingen voor de inwerking van: isopropylformiaat op natronloog, butylpropionaat op kalkwater, calciumbenzoaat op gebluste kalk bij verhitting.

28. Welke stoffen kunnen achtereenvolgens ontstaan bij de oxydatie van methylalkohol? Welke van deze oxydatieproducten zijn, in water opgelost, geïoniseerd, en hoe?

29. Welke stoffen kunnen ontstaan bij de werking van 1 mol chloor op 1 mol tolueen? Werken deze stoffen met kaliumhydroxyde? Zo ja, hoe? Wat ontstaat als men het product van

Sluiten