Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de werking met kaliumhydroxyde eerst voorzichtig en daarna verder oxydeert?

30. Hoe zal men van glucose kunnen komen tot een heptose?

31. Hoe is, uit een mengsel van boter en margarine, normaal boterzuur te krijgen? Welke andere zuren kent ge, die dan tevens ontstaan? Hoe kan men deze laatste zuren van het boterzuur scheiden?

32. Hoe kan men in een alkaan 1 waterstofatoom vervangen door de groep CHO?

33. Uit propylalkohol te bereiden aethanal en hieruit aethaancarbonzuur.

34. Uit aethyleen te bereiden aethylalkohol (2 manieren), hieruit chloroform en ten slotte hieruit mierenzuur.

12. ALKOHOLZUREN.

(Hydroxyzuren, -olcarbonzuren).

1. Uit zetmeel melkzuur te bereiden.

2. Door welke proeven vindt men uit welke elementen een melkzuur C3H603 is samengesteld? Hoe kan de moleculair-formule van die stof worden vastgesteld?

3. Welke soorten van melkzuur kent ge en op welke gronden berusten de structuurformules van deze zuren?

4. Hoe kan uit methaan, aethaan, hieruit aceetaldehyde en hieruit alfa-oxypropionzuur worden bereid? Geef de Geneefse naam voor dit zuur.

5. Hoe kan men uit benzol maken ortho-oxybenzoëzuur? Kent ge een andere naam voor dit zuur en weet ge waarvoor het wordt gebruikt?

6. Uit methaan glycolzuur en ook melkzuur te bereiden.

7. Welke producten kunnen zoal ontstaan bij inwerking van fosfortrichloride op melkzuur?

8. Welke verbindingen ontstaan bij voorzichtige en voortgezette oxydatie van bèta- oxypropionzuur ?

9. Te bereiden alfa-methyl-alfa-oxy-propionzuur.

Sluiten